نام پروژه : نمایشگاه و فروشگاه مبلمان Generation furniture (Ashley’s)
محل طرح : Longford ، کانادا
شرح خدمات : طراحی و تهیه نقشه اجرایی، همکاری با شرکت PJ Lovick Architect
تاریخ طراحی و اجرا : ۱۳۸۵ – ۲۰۰۶